Annoin Valamon vaikuttaa.

Se täytti tehtävänsä.

Osallistuin nyt viikon alussa Valamon luostarin vanhojen ja uusien talkoolaisten päiviin. Lukuisa joukko ihmisiä on antanut ja antaa edelleen aikaansa vapaaehtoistyöhön Valamon toiminnan hyväksi. Tiskausta, siivousta, puutarhaa, rakentelua… Monenlaista, monen ikäistä ihmistä.

Opin taas paljon asioita. Mielenkiintoista oli saada uutta tarkempaa tietoa ortodoksisuudesta, ikoneista, munkeista ja heidän asusteistaan.Tärkeitä olivat myös monet keskustelut monien kanssa. Kirkossa pääsin taas kerran ortodoksisen kirkon tunnelmaan tervetulleeksi toivotettuna vieraana.

Niin, näistä päivistä. En ole ennen ollut Valamon talkoolainen enkä ole aivan sellaiseksi menossakaan, mutta olen siellä kesällä Valamon kansanopiston vapaaehtoisena kurssinpitäjänä kokeneen entisen työnohjaajani kanssa. Tällaista on tulossa, Valamon kansanopiston lyhytkurssina: (Kohderyhmään kuuluvat tervetuloa)


Entä jos elämä olisi mennyt toisin?

Osallistujat: Lähetyskentällä lapsuutensa/ nuoruutensa eläneet vielä työelämässä olevat ja eläköityneet aikuiset
Tarkoitus: Rohkaista osallistujia tarkastelemaan vieraassa kulttuurissa vietetyn lapsuus-/ nuoruusajan vaikutusta oman elämänsä kulkuun.
Tavoitteet: Ohjatussa, turvallisessa vertaisryhmässä osallistuja rohkenee käsitellä omaa elämänkaartaan.
* Peilata lähetyslapsena/ - nuorena olemisen vaikutusta elämässä tehtyihin valintoihin
* Millaisia voimavaroja, haasteita, kuormitustekijöitä lähetyslapsuus on elämään tuottanut
* Mitä tekisin toisin!  * Mistä olen iloinnut!
Koulutusajankohta ja paikka: pe-la-su
mahdollisimman kokopäiväisesti 11-13.8.2017, Valamon kansanopisto, Heinävesi, Valamontie 42  79850 Uusi-Valamo


1970 Kypros. Kykko Monastery.

Plus%20808%20Kykko%20Monastery%20pieni.j