Ajatteleminenkin
Rasittaa

Valmisteluja. Luentoja. Suomen opetusta. Kotiin tultua etusormi kaukosäätimellä. Ajatukset lentelevät sinne tänne.

- Sain vähän lohtua. Alaa opiskelevatkaan eivät tunteneet sanaa psykososiaalinen. Nuorruin, kun tajusin, etten vain vanhuuttani ollut tuota sanaa tuntematta.

- Tuntui hyvältä kertoa siitä, että erilaisessa auttamistyössä on mahdollista verkostoitua.  Monenlaiset toimijat yhdessä takaavat paremman tuloksen. Ainakin, jos eivät vedä eri suuntiin. Kerroin paikallisen MLL:n organisoimista seminaareista ja Etnisen yhdenvertaisuuden projektin järjestämistä tutustumiskäynneistä KELAssa, poliisilaitoksella ja terveyskeskuksessa.

- Katselimme opiskelijoiden kanssa yhdessä eilisen blogini kommenttikeskustelua. Kommentoijien ajatukset näyttivät nuoria kiinnostavan. Keskustelua herätti se, että mistä tietää, milloin maahanmuuttaja ei enää halua itseään nimitettävän maahanmuuttajaksi.

- Etsimme netistä maahanmuuttajille tarkoitettuja esitteitä. Sisäasiainministeriöllä oli useita esitteitä useilla kielillä.   Kirkon maahanmuuttajatyö oli valmistanut kuudella kielellä esitteen Tervetuloa seurakuntaan ja Kirkon lähetystyön keskus 19 kielellä esitteen Jumalan rauhaa.

Yllättävän ajankohtaiselta kannanotolta nykyiseenkin maahanmuuttajakeskusteluun tuntui Lutherin Vähäkatekismuksen johdanto:

"Sillä vaikka ketään ei voi eikä sovikaan pakottaa uskoon, niin kansaa on silti ohjattava tietämään, mitä ne ihmiset pitävät oikeana ja vääränä, joiden keskuudessa he haluavat asua, hankkia elantonsa ja elää. Kaupunkiin asumaan hakeutuvan on nimittäin tunnettava kaupungin laki, jonka suojaa hän aikoo nauttia, ja noudatettava sitä, riippumatta siitä, uskooko hän todella vai onko hän sisimmässään roisto tai lurjus. "

Pori DIAK. Alustava opetussuunnitelma näille luennoille:

Plus%20347%20tunti-%20ja%20sis%C3%A4lt%C