Selkokielisyys
Suunniteltu kielen selkeys

Selkokieli ei tarkoita vain selkeää ja hyvää yleiskieltä. Se on kieltä, joka tarkoituksellisesti pyrkii olemaan ymmärrettävää myös maahanmuuttajille, vanhuksille, eri vammaisryhmille tai lukemis- ja kirjoitushäiriöisille. Selkokieli tuntuu kauniilta ja sulavalta. Sitä lukiessa yllättyy. Voiko vaikeatkin asiat oikeasti ilmaista noin ymmärrettävästi? 

Olen lueskellut kunnallisvaaliohjeita thain kielellä. Noita ohjeita (www.vaalit.fi) on saatavilla  suomen, ruotsin, inarinsaamen, koltansaamen, pohjoissaamen, englannin, viron, venäjän, somalin, saksan, kiinan, thain, turkin, arabian, espanjan ja ranskan kielillä sekä selkokielellä (Selkokeskuksen verkkosivuilla) ja viittomakielellä (Kuurojen Liitto ry:n verkkosivuilla).

Kunnallisvaaleissa Euroopan Unionin jäsenmaiden sekä Norjan ja Islannin Suomessa asuvilla kansalaisilla on samanlainen äänioikeus kuin Suomen kansalaisilla. Myös Euroopan unionin ulkopuolelta Suomeen muuttaneet voivat äänestää kunnallisvaaleissa, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

"Äänioikeus kunnassa on ... ulkomaalaisella, joka
1) viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta,
2) jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta on kyseinen kunta väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 5.9.2008 kello 24 ja
3) hänellä on 5.9.2008 kello 24 yhtäjaksoisesti ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan."

Selkokielellä tuo ohje kuuluu näin: 

"Lisäksi muiden maiden kansalaiset voivat äänestää kunnallisvaaleissa, jos he täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä ja he ovat asuneet Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Äänestää voi siinä kunnassa, joka on kotikunta 51 päivää ennen vaaleja eli 5.9.2008." 

Näitä täällä itsekseni mietin, kun kertailen mielessäni thainkielistä virallista yhteiskunnallista sanastoa. Pääsen sitä taas tulkitsemaan. Toivottavasti hallitsen silloin selkokielen. 

Muuttuisiko maailma välttämättä huonommaksi, jos viralliset asiat opittaisiin ilmaisemaan myös helpolla ja ymmärrettävällä kielellä?  Onko käyttämämme vaikea kieli osaltaan vallankäytön kielipeliä vai olemmeko vain ajattelemattomia? Ymmärretäänkö sanomasi?

2009. Pori. Thaimaalaisen Loy Krathong- juhlan .juhlaruuan valmistelua. Kuva Satakunnan monikulttuuriyhdistys.

2009%20Loy%20Krathong%20keitti%C3%B6-nor