Väsyneelle uni
Palelevalle peitto

Jäin miettimään, että väsyminen ja paleleminen ovat oikeastaan todella negatiivisia sanoja. Harvoin sitä noin vain sanoo, että on ihanaa, kun niin väsyttää ja paleltaa. Miksi ei sano? Oikein toimiessaanhan väsynyt saa pian nukkua ja palelevalle tulee pian lämmin olo. Mutta nyt haukottelen ja sormeni ovat ihan kylmät. Hurjan kurjaa. Toivossa näen kuitenkin jo tyynyn ja peiton...

Tänään oppitunneilla heräsi keskustelu ”Ekumenian hyvistä tavoista”, jotka Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin Suomen ekumeeninen neuvosto on koonnut. Opiskelijat totesivat ja minä heidän mukanaan, että noita hyviä tapoja tarvittaisiin myös läheisten kanssa. On helpompi hillitä itsensä vieraiden kuin oman väen kanssa. Osan noista hyvistä tavoista voisi ottaa sovellettuna käyttöön yleensäkin elämässä. Toisen ihmisen, erilaisenkin, kunnioittaminen on ihan mahdollinen tapa elää.

Seuraavassa lyhennelty versio Ekumenian hyvistä tavoista. Arkisemminkin nuo asiat voisi sanoa, jos osaisi.

- Yhteinen usko
Tunnustamme Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan. Pyrimme yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustamme yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi
- Keskinäinen kunnioitus
Kunnioitamme jäsenyhteisöjä  kristillisinä kirkkoina ja yhteisöinä, niiden oikeutta opillisiin eroihin, erilaisiin rukoustapoihin, jumalanpalvelusperinteitten eroihin ja uskonelämän muotoihin. Yhteistyö ei kuitenkaan edellytä, että pitäisimme kaikkea toistemme perinteissä oikeana oppina.
- Luottamus ja avoimuus
Yhteys rakentuu luottamukseen ja avoimuuteen. Olemme vakuuttuneet siitä, että Jeesuksen rukous ykseyden puolesta on vahvempi kuin kristittyjen hajaannus. Lähtökohtamme on siinä, mikä meitä yhdistää. Emme kuitenkaan sulje silmiämme meitä erottavilta tekijöiltä. Pyrimme vuoropuheluun uusien kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen kanssa.
- Halu ymmärtää
Pyrimme ymmärtämään toisiamme ja pääsemään mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen uskossa ja elämässä. Vuoropuhelussa opimme ymmärtämään paremmin myös omia perinteitämme. Osallistumme tähän työhön tasavertaisina kumppaneina.
- Johtajien yhteistyö
Kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen johtajilla on erityinen vastuu luoda ja pitää yllä hyviä suhteita yhteisöjen välillä. Kunnioitamme kirkkojen valitsemia johtajia ja sitoudumme yhteistyöhön heidän kanssaan.
- Kirkon kaksi ulottuvuutta
Ekumenia perustuu ajatukseen paikallisesta ja maailmanlaajuisesta Kristuksen kirkosta. Pidämme yllä suhteita kansainvälisiin kirkollisiin ja ekumeenisiin järjestöihin. Kristuksen ruumiin jäseninä tahdomme kantaa vastuumme sisaristamme ja veljistämme eri puolilla maailmaa. Tahdomme toimia oikeudenmukaisuuden, rauhan, sovinnon ja luomakunnan eheyden puolesta eri puolella maailmaa.
- Paikallinen ekumenia
Pyrimme edistämään ykseyttä ja yhteyttä samalla paikkakunnalla asuvien kristittyjen välillä. Kun opimme tuntemaan toinen toisemme, hyväksymme toinen toisemme ja yhdessä tunnustamme yhteisen uskomme, voimme löytää tien yhteiseen, uskottavaan kristilliseen todistukseen, jotta maailma uskoisi.
- Kyllä evankeliumin julistamiselle - ei käännyttämiselle
Lähetys ja evankeliointi kuuluvat kirkon olemukseen ja tehtävään. Jokainen seurakunta ja kristitty on lähetetty todistamaan uskostaan. Hyväksymme, että kaikilla kirkoilla ja kristillisillä yhteisöillä on oikeus ja velvollisuus julistaa evankeliumia oman näkemyksensä mukaisesti. Evankelioimisen tarkoitus on julistaa pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Haluamme erottaa evankeliumin julistamisen proselytismistä, pyrkimyksestä toisten kristillisten yhteisöjen jäsenten käännyttämiseen omaan kristilliseen yhteisöömme.
- Oikea tieto
Kunnioitamme kunkin kirkon ja kristillisen yhteisön oikeutta omaan itseymmärrykseensä ja identiteettiinsä. Sitoudumme antamaan totuudenmukaista tietoa toisistamme.
- Yksilön ja perheen kunnioittaminen.
Jokaisen kristityn hengellistä vaellusta tulee kunnioittaa. Kun perheen jäsenet kuuluvat eri kirkkokuntiin tai kristillisiin yhteisöihin, on erityisen tärkeä korostaa ykseyttä eikä jakaantuneisuutta.

Mutta kun ne toiset... Itsessähän ei mitään vikaa olekaan. Kai? Vai?

1979. Birmingham. Ystävämme ja kanssakristittymme Samoa-saarilta.

Plus%20344%20Samoa-saaren%20yst%C3%A4v%C