Akvaario
Kalan koti
Keskustelun keino

Olen saanut elämäni aikana olla mukana monenlaisessa koulutuksessa. Uusien tuulien puhaltaessa olen joskus ensin vähän nikotellut, mutta sitten yleensä innostunut. Koulutuksen metodit ovat monipuolistuneet. En ole varma, johtuuko se pelkästään psykologisen tiedon lisääntymisestä vai myös ihmisten ja ympäristön muuttumisesta. Joskus tuntuu, että monen kiinnostus nykyisin kestää vain mainostauon verran. Radio-ohjelmien perusformaatiksi onkin tullut kolmen minuutin pituinen puheosuus musiikkiesitysten lomassa.

Ennen vanhaan vähennyslaskua opetettiin "toistometodilla". Muistan, miten lukuja laitettiin allekkain ja niitä lähdettiin vähentämään toinen toisestaan ykkösistä alkaen. Joskus oltiin tilanteessa, jossa pienemmästä "ei voinut ottaa" suurempaa. Silloin "täytyi lainata".  Vastaavaa olen kokenut, kun itse olen päässyt oppilaasta opettajaksi. Omista keinoista ei ole aina ollut, mitä ottaa. Silloin on lainattu toisten keinoja.

Eilen pääsin mukaan varsinaisen kurssivastaavan kanssa tenttitilanteeseen. Kurssi oli valinnut suullisen tenttimuodon. Tenttiin kuului luentojen lisäksi kaksi kirjaa sekä niiden analysointia harjoittelukokemusten valossa. Ensimmäinen kirja tentittiin akvaariomenetelmällä. Arvotut ryhmät keskustelivat vuorollaan arvotuista aiheista, ja aihetta käsiteltiin sitten myös yleiskeskusteluna. Toinen kirja käytiin läpi isommassa ryhmässä niin, että jokainen ensin kertoi oman löytönsä kirjan artikkelikokoelmasta. Keskustelu oli runsasta ja reipasta.  Ryhmä oppi vielä tässäkin tilanteessa toinen toiseltaan. Kerrassaan mahtava tapa toimia.

Jälkeenpäin juteltiin siitä,  miten hyvä olisi, että tenttitilanteet voitaisiin  useamminkin hoitaa luovasti. Olemme erilaisia oppijoita. Olemme myös erilaisia tenttijöitä. Jotkut pystyvät paremmin ilmaisemaan itseään suullisesti kuin kirjallisesti.

Niin, ne aiheet. Eivät kaikkein helpoimpia. Arpa valitsi seuraavat: 1. Mitä tarkoitetaan trinitaarisella lähetysnäkemyksellä? 2. Uskontojen välinen dialogi   3. Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian yhteys ja jännite

1985. Thaimaa. Aitoa akvaario-opetusta.

Plus%20272%20Thai%20%20akvaariolapsetpie