• Mikä maa
  • Mikä valuutta
  • Mikä kulttuuri

Kaikille sanoille ei ole vielä muodostunut vakiintunutta merkitystä. Mitä kulttuuritulkki siis tulkkaa ja miten?

Lauantaina olin Tampereella pohtimassa, miten entiset lähetystyöntekijät voisivat auttaa suomalaisessa kontekstissa erilaisesta kulttuurista tulleita ihmisiä ja niitä, jotka heitä kohtaavat. Riittävätkö rahkeet? Mitä omat kokemuksemme työskentelystä toisenlaisessa kulttuurissa ja sieltä paluu taas takaisin suomalaisen kulttuurin keskelle voivat antaa Suomeen tulleille ja heidän ympäristössään eläville. Voisimmeko olla purkamassa jo muodostuneita rajoja ja vaikuttamassa siihen, että niitä ei ollenkaan pystytettäisi? Suomen Lähetysseura on valmis kokoamaan kulttuuritulkkien verkostoa omista entisistä työntekijöistään. Minäkin jo ilmoittauduin. Samanlaista työtä olen paljon jo tehnytkin erilaisissa tilanteissa.

Kulttuuritulkki voi olla tarpeen tilanteissa, jossa uussuomalaisen ja perisuomalaisen on vaikea ymmärtää toinen toistaan.  Erilaisen kulttuuritaustan takia on helppo tulkita väärin toisen käytöstä. Jo pelkkä tieto siitä, mitä tietty käytös ilmaisee toisessa kulttuurissa, voi hälventää epäluuloja ja rikastuttaa yhdessäoloa.

Tampereen kokoontumisessa oli mukana myös muutama maahamme muuttanut. Hekin ovat osa suomalaisuutta. Pastori Samuel Luak, mainio huumorintajuinen vakuuttava persoona on toiminut kulttuuritulkkina jo vuosia. Tällaisia uussuomalaisia tarvitsemme. Espoon seurakuntalehti Esse kutsui häntä Suomalaiseksi Etelä-Sudanista.

Mitä sinä haluaisit kulttuuritulkilta?

1978. Suomen Lähetysseura. Joulujuhla Tähtitorninkadulla lähetyskurssimme aikana.

1978%20SLS%20joulujuhla%20alasalipieni-n